wie zijn we


Wij zijn : Energie coöperatie SamenWind.
Ons” werkgebied” omvat de dorpen Tinallinge, Baflo, Rasquert en Warffum.

In 2015 is een kleine groep in Tinallinge gestart met het idee: kunnen we zelf niet heel concreet iets doen met duurzaamheid?
Na enige tijd is dat uitgemond in het gezamenlijk aanschaffen van een kleine windmolen.
Elders op deze website kun je de details daarvan lezen.

Experts bro

Om het te kunnen realiseren moest er een coöperatie worden opgericht, waarbij de 27 “molenaars” lid zijn geworden.

Maar: we hebben we onze plannen voor meer duurzaamheid wat breder gesteld dan alleen maar deze ene molen.
Formeel staan er in onze statuten de volgende doelen:

- de verwerving, oprichting en exploitatie van een of meerdere duurzame productie installaties
 - het bevorderen van energiebesparing door haar leden
 - het stimuleren van het gebruik van lokale duurzame energiebronnen
-  het op duurzame wijze produceren, doen produceren, leveren en doen leveren van energie, direct of indirect ten behoeve van de leden, alles in de ruimste zin

We leggen de nadruk op het zelf doen, concreet, in de buurt, en klein of groot: alles telt mee.

Ons werkgebied omvat de boven genoemde dorpen
Maar we werken ook nauw samen met de andere energie coöperaties in de gemeente Het Hogeland.

Hieronder kun je de formele documenten van onze coöperatie vinden.

Statuten SamenWind

Huishoudelijk reglement SamenWind

Op dit moment bestaat het bestuur van SamenWind uit:
 
  -  Voorzitter: Jan Valkema ( Warffum)
  -  Secretaris/penningmeester: Wim van den Born ( Tinallinge)
  -  Lid: Rik Stigter (Baflo)

Als je contact wilt opnemen met ons, dat kan via de mail-link rechtsonder.

Andere organisaties

Vanaf het begin hebben we samengewerkt, subsidie gekregen en/of informatie ontvangen van meerdere organisaties.
Hieronder staan ze, klikken op het logo brengt je naar hun website.

logo Energie-VanOns-RGB-geel240x240

Energie VanOns is meer dan ‘gewone’ groene energie. Onze stroom wordt lokaal opgewekt door meer dan honderd energiecoöperaties. Hoe ze dat precies doen, besluiten ze zelf.

De winst die we maken, geven we terug aan de regio. Van dorpshuis via speeltuin tot weer nieuwe windmolens of zonnepanelen: VanOns geeft de regio extra energie.

- Kies voor groene stroom uit eigen streek

- Krijg 100% groene energie

- Steun lokale opwekking

- Investeer in je regio
Kies voor duurzame energie van eigen bodem en steun daarmee je dorp, stad of wijk.

Meld je aan bij Energie VanOns en wij regelen gratis je overstap.

grek

Om niet elke energiecoöperatie het wiel opnieuw uit te laten vinden is er per provincie een koepel in het leven geroepen waar de energiecoöperaties lid van kunnen worden.

In Groningen is dat Groninger Energie Koepel (GrEK).
GrEK ondersteunt (aspirant) energiecoöperaties en zorgt ervoor dat kennis en ervaring wordt uitgewisseld tussen de energiecoöperaties

lev

Het Servicepunt is hét eerste aanspreekpunt voor lokale groepen in Groningen die werken aan duurzame lokale energieopwekking en energiebesparing.
Zij bieden gerichte ondersteuning door mee te denken over specifieke vragen waar je tegenaan loopt en helpen bij het vinden van financiën en de juiste partners.
Ze hebben een groot netwerk tot onze beschikking waarmee ze je graag van dienst zijn.

LogoEAZ_website_kleiner 2.04

Op een boerderij nabij het Groningse Overschild hebben de ingenieurs van E.A.Z. Wind in de afgelopen jaren een aantal nieuwe technologieën ontwikkeld om windenergie op lokale schaal toegankelijk te maken.

Gecombineerd met de kracht van lokale productie en samenwerking met de regio wordt er nu in Hoogezand, Groningen een nieuw model windmolen gebouwd, de EAZ-Twaalf.

Met de EAZ-Twaalf wordt een regionale energietransitie mogelijk waarbij ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke participatie en economische haalbaarheid hoog in het vaandel staan.

logo01

coöperatie SamenWind