SamenWind

Duurzaam


Waarom duurzaam? Heel simpel, de aarde warmt op!

Om de schade te beperken zullen we gezamenlijk moeten overstappen van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen.

Laten we met elkaar in onze omgeving het goede voorbeeld geven en starten met het opwekken van lokale en duurzame energie.

Lokaal

Daarnaast gebeurt deelname aan het project ook op een duurzame manier van organiseren: via een coƶperatie.


En tenslotte: de windmolen wordt regionaal gefabriceerd.
Je investeert op die manier in de lokale economie en dus ook in de werkgelegenheid en duurzaamheid van Groningen.  


SamenWind u.a.

Energie Coƶperatie


T. v. Starkenborghweg 7 , 9954TS Tinallinge