SamenWind

Andere Organisaties

Bij dit hele windmolenproject hebben we in meerdere of mindere mate te maken met andere organisaties.

Daar kun je hier meer informatie over vinden. 

Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts

Het Servicepunt is hét eerste aanspreekpunt voor lokale groepen in Groningen die werken aan duurzame lokale energieopwekking en energiebesparing.
Wij bieden gerichte ondersteuning door mee te denken over specifieke vragen waar u tegenaan loopt en helpen bij het vinden van financiën en de juiste partners.
We hebben een groot netwerk tot onze beschikking waarmee we u graag van dienst zijn.

Kijk voor meer informatie op www.lokaleenergievoorwaarts.nl 

Van het servicepunt hebben we een opstartsubsidie ontvangen, als hulp bij dit project 

Groninger Energie Koepel

Om niet elke energiecoöperatie het wiel opnieuw uit te laten vinden is er per provincie een koepel in het leven geroepen waar de energiecoöperaties lid van kunnen worden.

In Groningen is dat Groninger Energie Koepel (GrEK).
GrEK ondersteunt (aspirant) energiecoöperaties en zorgt ervoor dat kennis en ervaring wordt uitgewisseld tussen de energiecoöperaties.

Kijk voor meer informatie op www.grek.nl 

         

SamenWind wordt ook lid van GrEK. Tijdens het opstarten hebben we veel advies van hen gehad

Noordelijk Lokaal Duurzaam

Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie u.a. (NLD) is een coöperatief energiebedrijf met als doel om iedere Noorderling in staat te stellen zelf energie op te wekken en zo weinig mogelijk energie te laten verbruiken. Dit energiebedrijf bestaat niet uit aandeelhouders, maar uit Friese, Groningse en Drentse energiecoöperaties:  Ús Koöperaasje, Drentse Kei en GrEK. Deze energiecoöperaties zijn dus eigenaar van NLD. Met het geld van jouw energierekening realiseren deze energiecoöperaties projecten waar jij aan mee kunt doen om zelf energie te besparen of op te wekken. Ook kun je zelf lid worden en zo zelf een energieproject opstarten. Zo gaan we van consument naar producent!
Kijk voor meer informatie op www.noordelijklokaalduurzaam.nl

De elektriciteit die we met de Dorpsmolen opwekken verkopen we dus aan ons eigen coöperatieve energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam.

Noordelijk Lokaal Duurzaam levert jou de energie van je eigen Dorpsmolen !

EAZ

Op een boerderij nabij het Groningse Overschild hebben de ingenieurs van E.A.Z. Wind in de afgelopen jaren een aantal nieuwe technologieën ontwikkeld om windenergie op lokale schaal toegankelijk te maken.

Gecombineerd met de kracht van lokale productie en samenwerking met de regio wordt er nu in Hoogezand, Groningen een nieuw model windmolen gebouwd, de EAZ-Twaalf.

Met de EAZ-Twaalf wordt een regionale energietransitie mogelijk waarbij ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke participatie en economische haalbaarheid hoog in het vaandel staan.

Kijk voor meer informatie op www.eazwind.com   


SamenWind u.a.

Energie Coöperatie


T. v. Starkenborghweg 7 , 9954TS Tinallinge